Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Aπάντηση του Σταύρου Καλαφάτη, για την εκτροπή των νερών του Αώου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΗΣ:Θα παρακαλούσα τα Υπουργεία να συντονιστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να δίνουν σαφείς απαντήσεις και όχι να πετούν το μπαλάκι το ένα στο άλλο

Απάντηση απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης ,σε σχετική ερώτηση 8937/28-3-2013 του Μιχάλη Κασσή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου (εκτροπή των νερών του Αώου) στο περιβάλλον της Πίνδου και ειδικότερα στο Αρκουδόρεμα, άλλα και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.Στην απάντηση ο κ. Καλαφάτης αναφέρει πως "To αναφερόμενο στην Ερώτηση έργο υπόκειται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τη διενέργεια της οποίας θα ληφθούν, μεταξύ άλλων παραμέτρων, ιδιαίτερα υπ’οψιν η Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, οι γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών καθώς και οι απόψεις φορέων ή προσώπων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων."Με αφορμή την απάντηση αυτή ο κ. Κασσής έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Κατ’ αρχάς ο Υπουργός δηλώνει το δημοκρατικά αυτονόητο, πως όλες οι απόψεις θα ληφθούν υπ’οψιν και ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, αλλά κυρίως η Οδηγία της ΕΕ για την άγρια χλωρίδα και πανίδα.Βέβαια η απάντηση αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με την απάντηση που είχε αποστείλει η Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιαίτερα η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Περιβαλλοντως,Υποδομων(29984/25/2013) και η οποία ανέφερε πως: "το έργο αξιολογήθηκε ότι δεν εμποδίζει την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του καλού οικολογικού δυναμικού του υδάτινου σώματος με το οποίο συνδέετε. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης αποφασίστηκε το έργο να ενταχθεί ως προγραμματιζόμενο και όχι ως μέτρo’’.Θα παρακαλούσα τα Υπουργεία να συντονιστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να δίνουν σαφείς απαντήσεις και όχι να πετούν το μπαλάκι το ένα στο άλλο. Επίσης θα παρακαλούσα τον Περιφερειάρχη να μην προτρέχει να δηλώνει ότι το περιβάλλον δε θα υποστεί αλλοιώσεις, διότι η άποψη αυτή εκτός από αντιεπιστημονική, θα μπορούσε να δημιουργήσει και υποψίες.Και τέλος θα ήθελα να προτρέψω τον κουρασμένο κ. Καχριμάνη να ασχοληθεί λίγο με τα προβλήματα του αρδευτικού, που παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, χάνεται και αυτή η χρονιά για τους αγρότες.Πραγματικά είναι να απορεί κανείς για τις προτεραιότητες τις Περιφέρειας στην κρίσιμη αυτή περίοδο… Το αρδευτικό δεν θα λειτουργήσει, ο ΧΥΤΑ είναι σε άθλια κατάσταση, τα προβλήματα από τις κατολισθήσεις τεράστια…Χρειάζονται έργα και όχι λόγια. Και αν δεν μπορούν να γίνουν πράξη ,τότε χρειάζεται μια μικρή δόση αυτοκριτικής...".