Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ο Δήμος της Πρέβεζας απαντά σε δημοσιεύματα για τα ληξιπρόθεσμα

Οσον αφορά δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι «Ο Δήμος της Πρέβεζας απεμπόλησε χρήματα για τα ληξιπρόθεσμα» οφείλουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών και όλων των συμπολιτών μας ,σας ενημερώνουμε ότι:
1)Σύμφωνα τα στοιχεία του ΥΠΕΣ που παρουσίασε ο Υπουργός κ .Στυλιανίδης από τους 325 Δήμους οι 168 δεν δέχτηκαν να εισπράξουν προκαταβολικά για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι το έτος 2016, τις απαιτήσεις τους από τους παρακρατηθέντες πόρους.Ο Δήμος μας συνεχίζει να εισπράττει τους παρακρατηθέντες πόρους μηνιαίως και συνεπώς δεν χάνεται ούτε θα χαθεί μελλοντικά ούτε ένα ευρώ.
2)Σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/48667/12 το ΥΠΕΣ απαγορεύει στους Δήμους που εντάσσονται στο πρόγραμμα, την δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών και για τον λόγο αυτό επειδή κατά του Δήμου εκκρεμούν αγωγές για οφειλές πριν του 2011 προμηθευτών , εργαζομένων και αναδόχων έργων μεγάλου ύψους , ο όρος αυτός του προγράμματος δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
3)Πέραν τούτου οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με τις συνεχείς προσπάθειές μας και την αυστηρή και ορθολογική διαχείριση των πόρων, έχουμε καταφέρει να εξοφλήσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές ετών πριν το 2011 ύψους 4.500.000 ευρώ περίπου.
Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας την δημοσίευση του παρόντος.


Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Oικονομικού
Λάζαρος Πιπιλίδης