Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΄΄ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ’’ , ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

To ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,συνεχίζοντας την εκπαιδευτική και πολιτιστική του δραστηριότητα , συμμετέχει σε Διεθνή – Μεσογειακή Συνάντηση με... θέμα: «Caffè e Carcadè», στο LECCE –ΙΤΑΛΙΑ, από 14 έως 22 Ιουνίου2013.Συμμετέχουν Αντιπροσωπείες από τις χώρες : ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ , ΙΤΑΛΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ,ΤΥΝΙΣΙΑ,ΑΙΓΥΠΤΟ & ΑΛΓΕΡΙΑ. Η αρχική συνάντηση που αποφάσισε ΚΥΚΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ,έγινε το Σεπτέμβριο του 2012 στην Ιταλία.ΣΤΟΧΟΣ η δημιουργία μονιμότερων σχέσεων για εκπαιδευτικές – κοινωνικές – πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις μεταξύ των αντίστοιχων περιοχών της Μεσογείου .Το ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα σε νέους από 18-27 ετών , που δεν έχουν ανάλογες εμπειρίες , αλλά διαθέτουν τα σχετικά προσόντα και κυρίως το ενδιαφέρον, να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής τους .ΟΡΟΙ:
α) Τόπος διεξαγωγής : LECCE – ΙΤΑΛΙΑ
β)Χρόνος διεξαγωγής : 14 έως 22 Ιουνίου 2013
γ)Γλώσσα Εκπαιδευτικού Προγράμματος : ΑΓΓΛΙΚΑ
δ)Ηλικία 18-27 ετών
ε) Δαπάνες διαμονής – Διατροφής : ΔΩΡΕΑΝ
στ) Συμμετοχή σε δαπάνες μετακίνησης και οργάνωσης : 100€
Παρακαλούμε αποστείλατε ενδιαφέρον σας, με σύντομο βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας σας ( τηλέφωνο &
email), στο email: horathes@yahoo.gr. Μέχρι την Παρασκευή 31/05/2013.Δείτε περισσότερα