Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου για τον αναδασμό στο οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για τον Αναδασμό στο οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας, διευκρινίζονται τα παρακάτω:Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολικός διάδοχος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, προχωρά παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη πόρων, με ίδια μέσα τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση αναδασμών που είχαν ξεκινήσει προ του 2000 και ένεκα λαθών έμειναν ημιτελείς, χωρίς τη δυνατότητα ένταξής τους σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ένας από αυτούς είναι και ο Αναδασμός στο οροπέδιο Πολιτσών. Οι εργασίες ισοπέδωσης και σήμανσης, λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, ήταν φύσει αδύνατον να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της άνοιξης, με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός να μετακινηθεί για το μήνα Απρίλιο. Μετά από αίτημα δεκάδων πατατοπαραγωγών της Χρυσοβίτσας, οι οποίοι στις αρχές του ίδιου μήνα επισκέφτηκαν την Περιφέρεια, η Περιφερειακή Αρχή επιδεικνύοντας την ευαισθησία της στο κοινωνικό ζήτημα που έθεσαν, δέχτηκε να προχωρήσουν τμηματικά οι εργασίες σε αγροτεμάχια και δρόμους που δεν εμποδίζουν τις καλλιέργειες – πράγμα που ήδη γίνεται - και μετά την ολοκλήρωση της καλλιεργητικής περιόδου να εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών. Το θέμα αυτό ήταν σε γνώση όλων των φορέων της Χρυσοβίτσας και μέχρι τώρα δεν είχε εκφραστεί κανένα παράπονο ή ένσταση.Όπως γίνεται αντιληπτό και εξήγηση για την απόφαση υπάρχει και το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα, οπότε και οι πατατοπαραγωγοί Χρυσοβίτσας θα μπορούν να παράγουν κάτω από σαφώς καλύτερες συνθήκες.