Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

Την Τρίτη 7-5-2013 και ώρα 6:30μμ θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση του υπ’ αριθμόν 152 Β/8-3-13 χρηματικού εντάλματος»