Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Μεθοδολογικό σεμινάριο για την Χωρική Ανάπτυξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 πραγματοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) Μεθοδολογικό Σεμινάριο, που αναφέρεται στην Στρατηγική για την Χωρική Ανάπτυξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου.Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθούν οδηγίες επί θεμάτων που αναφέρονται σε:
-Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης
-Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
-Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
-Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών γεωγραφικών περιοχών
-Ανάλυση καλών πρακτικών.