Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

"ΟΧΙ" στη μεταφορά τμημάτων της ΔΟΥ Άρτας λέει το δημοτικό συμβούλιο

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων στην συνεδρίασή του την 15 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη, σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση και η μεταφορά των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού από την Δ.Ο.Υ. Άρτας στη ΔΟΥ Πρέβεζας αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και διαμαρτύρεται εντονότατα για την σχεδιαζόμενη μεταφορά των τμημάτων ελέγχου και Δικαστικού από την Δ.Ο.Υ. Άρτας στην Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας. Εκτιμά ότι η ενεργοποίηση μιας τέτοιας απόφασης αποδυναμώνει τις οικονομικές υπηρεσίες της ΔΟΥ Άρτας, με σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική, παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του Νομού Άρτας και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι θα αναγκάζονται να καλύπτουν ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις, δυσχεραίνοντας έτσι τις μετακινήσεις τους και συνεπώς τη μετάβασή τους στη ΔΟΥ Πρέβεζας και το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο για τους κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του Νομού Άρτας.Η σχεδιαζόμενη μεταφορά των τμημάτων αυτών απαξιώνει όχι μόνο τις υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. Άρτας, αλλά επί πλέον θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην ήδη κλονισμένη και παραπαίουσα τοπική οικονομία του Δήμου μας και του Νομού Άρτας γενικότερα.Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει κανένα στοιχείο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, αφού η ΔΟΥ Άρτας εξυπηρετεί έναν Νομό μεγαλύτερο από αυτόν της Πρέβεζας και επιβάλλεται η διατήρηση όλων των τμημάτων της για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.Ο Δήμος Αρταίων δέχεται ακόμη ένα πλήγμα με την κατάργηση των παραπάνω τμημάτων, αφού μέχρι σήμερα σταδιακά αποψιλώνεται από Δημόσιες Υπηρεσίες, είτε με την πλήρη κατάργησή τους, είτε με την σταδιακή αποψίλωση τους (Στρατόπεδο, Τελωνείο κλπ).Η κατάσταση πλέον που διαμορφώνεται στην Άρτα εγκυμονεί σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους και εκφράζουμε την απόλυτη και έντονη αντίθεσή μας, στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού από την Δ.Ο.Υ. Άρτας στη ΔΟΥ Πρέβεζας.ΖΗΤΑΜΕ την άμεση ανάκληση της σχεδιαζόμενης μεταφοράς των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού από την Δ.Ο.Υ. Άρτας στη ΔΟΥ Πρέβεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΡΤΑΙΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ