Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Πρόσληψη πέντε συνεργατών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Σε  πρόγραμμα για Γατόψαρα με τον  καθηγητή Γιάννη Πάσχο


H  Επιτροπή  Εκπαίδευσης &  Ερευνών  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος   Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για   την  υλοποίηση  της  πράξης  «Εκτροφή  νέου είδους ψαριού  στα εσωτερικά νερά του ευρωπαϊκού  γατόψαρου (Silurus glanis L.)» με υπεύθυνο  τον κ. Πάσχο Ιωάννη,  Καθηγητή του Τμήματος Ιχθυοκομίας‐Αλιείας, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων  προς σύναψη σύμβασης  μίσθωσης  έργου  πέντε (5)  εξειδικευμένων  Ερευνητών –  Συνεργατών  για  τις ανάγκες του  έργου. Κωδ. ΓΑΤ-1, Έναν (1) Πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Ιχθυολογία, Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό στις Υδατοκαλλιέργειες. Κωδ. ΓΑΤ-2, Έναν (1) Πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Ιχθυολογία, Μεταπτυχιακό στις Υδατοκαλλιέργειες. Κωδ. ΓΑΤ-3, Έναν (1) Πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Ιχθυολογία, Μεταπτυχιακό Υδατοκαλλιέργειες. Κωδ. ΓΑΤ-4, Έναν (1) Πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Ιχθυολογία. Κωδ. ΓΑΤ-5, Έναν (1) Εργατοτεχνίτη σε Υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων και συγκεκριμένα στην τεχνητή αναπαραγωγή ιχθύων και στην εκτροφή ιχθύων του γλυκού νερού. Καταληκτική ημερομηνία: 04/06/2013. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26810‐50001, 50034 και στην ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr