Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Ξενοδοχείο στην Αρίστη Ζαγορίου, ζητά άτομο για μόνιμη απασχόληση


Ξενοδοχείο στην Αρίστη Ζαγορίου, ζητά άτομο άνευ υποχρεώσεων για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα που απαιτούνται:καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίπλωμα οδήγησης, και επικοινωνιακή δυνατότητα- δημόσιες σχέσεις.Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση και διαμονή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση-βιογραφικό σημείωμα στοemail: giorgosd29 9@gmail.com.