Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Ξενοδοχείο στην Πάργα ζητά Υπάλληλο Υποδοχής, Μάγειρα Α' και Σερβιτόρο

Ξενοδοχείο στην Πάργα ζητά προσωπικό για τη φετινή τουριστική σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής/Υπάλληλο Κρατήσεων, Μάγειρα Α' και Σερβιτόρο a la carte. Ο Υπάλληλος Υποδοχής/Υπάλληλος Κρατήσεων θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας και να μπορεί να εργαστεί σε κυλιόμενα ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του ξενοδοχείου. Απαιτούνται ακόμη, 2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων, άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας), άριστες ικανότητες στην επικοινωνία και στην οργάνωση, υπευθυνότητα και συνέπεια, καθώς και εξοικείωση στη χρήση Η/Υ. Για τη θέση του Μάγειρα Α', ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τουριστικής σχολής, τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέση Α’ Μάγειρα, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην θέση του Sous Chef, ικανότητα στην διοίκηση και επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο υποψήφιος Σερβιτόρος a la carte, απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης Τουριστικής σχολής, να έχει εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε ξενοδοχεία 4* η 5* σε a la carte εστιατόρια, να γνωρίζει την Αγγλική Γλώσσα και πιθανότατα και 2η ξένη γλώσσα, να έχει επαγγελματική παρουσία και ευχάριστη προσωπικότητα, να διαθέτει ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές ικανότητες, να έχει άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel, να έχει γνώση Εστιατοριακής τέχνης, οινολογίας και πολύ καλή γνώση χειρισμού POS (MICROS). Πληροφορίες στο:26840-32910, 26840-32911, 26840-32912.