Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Το ΤΕΙ Ηπείρου ζητά επιστήμονα με υπόβαθρο στη διαχείριση νερού


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός επιστήμονα με υπόβαθρο σχετικά με τη διαχείριση του νερού ως φυσικού πόρου ή και τις σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού ή και το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων άρδευσης, έχει δημοσιοποιήσει το ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο του Έργου: «IRMA - Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes». Πιο συγκεκριμένα, ο συνεργάτης θα ασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με την υποστήριξη ανάπτυξης πλάνου και φύλλων επιθεώρησης συστημάτων άρδευσης με την υποστήριξη πειραμάτων (σχεδιασμό, εγκατάσταση, παρακολούθηση, ανάλυση δεδομένων και σύνταξη αναφορών) σχετικά με εναλλακτικές πηγές νερού για άρδευση φυτών κηποτεχνίας αλλά και τις σχετικές διοικητικές και υποστηρικτικές ενέργειες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής του 2ου Επιστημονικού Πεδίου: Θετικών Επιστημών, επιπέδου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχου ΠΣΕ, να έχει καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, να έχει (οι άρρενες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 μονάδες στη βαθμολογία αξιολόγησης. Αιτήσεις υποβάλονται μέχρι τις 17 Μαϊου 2013.