Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΑΡΤΑ:Ημέρα Σταδιοδρομίας στο ΤΕΙ Ηπείρου

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνουν Ημέρα Σταδιοδρομίας την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας. Στόχος της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΙ με φορείς και επιχειρήσεις και να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αντικείμενα δραστηριότητας των φορέων και επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν και θα γίνει ενημέρωση για την επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη.Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.Η ΔΑΣΤΑ στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Ηπείρου για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος. Η πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ηπείρου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.