Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων

Στην εξόφληση οφειλών ύψους 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν στα έτη από το 2001 μέχρι το 2011, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αυτών προέρχεται από ρυμοτομίες που έγιναν κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα για την αποζημίωση των ρυμοτομιών θα διατεθεί το ποσό των 6,6 εκατομμυρίων ευρώ ενώ με το υπόλοιπο θα εξοφληθούν άλλες υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών.Με αφορμή το γεγονός αυτό από το Δήμο διευκρινίζεται ότι όσοι περιλαμβάνονται στη λίστα των ληξιπρόθεσμων και δεν έχουν αναγνώριση δικαιούχου θα πρέπει να προχωρήσουν στη σχετική διαδικασία.Η αναγνώριση για ποσά μέχρι δέκα χιλιάδων ευρώ, γίνεται διοικητικά μέσω Επιτροπής στην Κτηματική Υπηρεσία, ενώ για μεγαλύτερα ποσά με δικαστική απόφαση.Οι δικαιούχοι που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές μπορούν να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για περισσότερες διευκρινήσεις και οδηγίες.