Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:Ο ΟΚΠΑΠΑ συμμετέχει σε έρευνα για την βελτίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού της χώρας

Από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»,Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) σε συνεργασία με τις Οδοντιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της Στοματικής Υγείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΠΑ και αποσκοπεί στη καταγραφή των οδοντιατρικών αναγκών ώστε να καταλήξει σε προτάσεις για τη βελτίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού της χώρας μας.Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος έχει επιλεγεί ο Δήμος Ιωαννιτών για να γίνει καταγραφή ορισμένων ομάδων πληθυσμού.