Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Απάντηση Μανιτάκη στην ερώτηση του Μιχάλη Κασσή για τους επιτυχόντες της 8Κ και 9Κ Προκήρυξης του ΑΣΕΠ


Απάντηση απέστειλε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ.Μιχάλη Κασσή με θέμα ";Την απορρόφηση των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ".Ο υπουργός κ. Μανιτάκης στην απάντηση του ,πρώτα ενημερώνει πως "μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 ο αριθμός ετήσιων προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε, στο σύνολο των φορέων."Στη συνέχεια αναφέρει πως "το υπουργείο στο πλαισιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2013 και ύστερα από συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ,σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει με α) τους διοριστέους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ βάσει της Προκήρυξης 8Κ του ΑΣΕΠ και β) τους διοριστέους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ βάσει της Προκήρυξης 9Κ και με γνώμονα το σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και τη υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση σε αυτές,τις αυξημένες ανάγκες των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης,τις προτεραιότητες που εχουν τεθεί βάσει της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011),καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας,εξέδωσε απόφαση Κατανομής (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/212/οικ.5018/15.2.2013-ΦΕΚ/Β’/335/18.2.2013) για την απορρόφηση 331 επιτυχόντων του διαγωνισμού της προκήρυξης 8Κ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.Στη συνέχεια, αναφέρει ο κ. Μανιτάκης, με νόμιμο και ασφαλή τρόπο,θα εξετάσει τη σταδιακή απορρόφηση και τοποθέτηση των επιτυχόντων της Προκήρυξης 9Κ,όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.Μετά την εξέλιξη αυτή ο κ. Κασσής εξέφρασε την ικανοποιησή του για το σκέλος της απάντησης που αφορά τους επιτυχόντες της 8Κ και προέτρεψε τον υπουργό να υλοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα τα υπεσχεθέντα για τους επιτυχόντες της 9Κ Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.