Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

500.000€ για την 3η Επαρχιακή Οδό

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλογιάννη εγκρίθηκε πίστωση 500.000€ για τη βελτίωση βατότητας της 3ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, από τη γέφυρα Τσιμόβου προς Κέδρο – Πετροβούνι αφ’ ενός, και προς Χουλιαράδες-Βαπτιστή-Μιχαλίτσι αφετέρου.Με το έργο προβλέπεται να γίνει διαπλάτυνση στα σημεία μετά την γέφυρα Τσιμόβου, όπου το πλάτος της οδού είναι σήμερα μικρότερο από 5 μέτρα και την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη.Επίσης θα αποκατασταθούν φθορές του οδοστρώματος ώστε να στρωθεί νέος ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας, ενώ κατά μήκος της οδού θα γίνει διαγράμμιση.Το ποσό των 500.000 € θα διατεθεί από πόρους της ΤΕΟ Α.Ε. και η εκταμίευσή του είναι άμεση.