Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ – Μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία για διορθώσεις στα ακίνητα

Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι διορθώσεις στοιχείων θα γίνονται στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, αλλιώς θα θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Από την πλευρά τους όλοι οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται στην αποστολή καταστάσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων (τιμή ζώνης, τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητα) στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και την 31η Μαΐου. Όπως είναι γνωστό από τον Ιούνιο θα αρχίσει να καταβάλλεται το «αναβαπτισμένο» Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Θα είναι πιο «ελαφρύ» για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω της οριζόντιας μείωσης των συντελεστών του χαρατσιού κατά 15%.