Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ηλεκτρολόγο πτυχιούχο μηχανικό (ΤΕΙ), με έδρα τα Ιωάννινα ζητά η Nestlé Waters Direct Ελλάς


Η Nestlé Waters Direct Ελλάς, (μέλος του μεγαλύτερου πολυεθνικού ομίλου τροφίμων στον κόσμο) θα προσλάβει Ηλεκτρολόγο πτυχιούχο μηχανικό (ΤΕΙ), με έδρα τα Ιωάννινα.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην συντήρηση, σε περιβάλλον βιομηχανίας, γνώσεις προγραμματισμού PLC θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν, γνώσεις Αγγλικών,γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας. Η Εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και ανταγωνιστικές Αποδοχές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά Σημειώματα στον αριθμό fax 26510-82125, υπ’όψιν κου Σιώζου Κων/νου (με την ένδειξη «Elec_F»)