Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η Multirama στην Άρτα, ζητά Σύμβουλο Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας


Η Multirama, το πρώτο εξειδικευμένο Δίκτυο Καταστημάτων Πληροφορικής που παρουσιάστηκε στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα της και να προσλάβει για το υποκατάστημά της στην Άρτα Σύμβουλο Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας, (Κωδ. Θέσης: SART/0313-Sales_Mob). Ο
υποψήφιος θα έχει στην ευθύνη του την οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος, την εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ευχάριστη προσωπικότητα, προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ανάλογη θέση (ιδανικά σε κατάστημα λιανικής τεχνολογίας - κινητής τηλεφωνίας), ομαδικό πνεύμα,οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows),άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά), ενθουσιασμός για την επίτευξη προσωπικών και ομαδικών στόχων και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους). Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, διαρκή εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα και ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Αποστολή Βιογραφικού» προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα στο site του Multirama, επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.