Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Απόφαση Περιφερειάρχη για ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η πράξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 758.295 ευρώ.Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.