Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Εξετάζεται η ενσωμάτωση «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.»

Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την Περιφερειακή Αρχή, ανακοινώθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την ενσωμάτωση των δύο αναπτυξιακών εταιρειών (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.), ενώ έγινε εκτενής συζήτηση και για το θέμα των ΟΠΑΑΧ.Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. κ. Κων. Ντέτσικας, η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, εκ των οποίων βάσει του Νόμου, η Περιφέρεια μπορεί να μετάσχει με το 50% αυτού. Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εταιρεία θα εξυγιάνει το κεφάλαιό της, θα αποκτήσει κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να εξοφλεί τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες στα αναπτυξιακά προγράμματα, για να μπορεί στη συνέχεια να εισπράττει την επιχορήγηση της δαπάνης κ.α.Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης, τόνισε ότι επιδίωξη της Περιφέρειας είναι να συνενωθούν ΕΤΑΝΑΜ και ΗΠΕΙΡΟΣ., με τις έδρες που έχουν σήμερα, να αποτελούν παραρτήματα της νέας εταιρείας. «Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν σκοπό να βγάλουν χρήματα, αλλά να βοηθήσουν στην προώθηση της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς. Έτσι, ξεκινήσαμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να βοηθήσουμε αυτές τις εταιρείες. Στόχος μας είναι η σταδιακή ένωση των εταιρειών, καθώς στην ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. έχει συμμετοχή και η Αιτωλοακαρνανία λόγω του Αμβρακικού».Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι οι οικονομικές δυσκολίες που παρουσιάζει σήμερα η εταιρεία, είναι απόρροια της καθυστέρησης που παρατηρείται στην υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ, αλλά και στο γεγονός ότι δεν είχε τη στήριξη που θα έπρεπε από τους ΟΤΑ:«Αν η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. είχε στηριχθεί παλαιότερα από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, πιστεύω θα ήταν και άλλη η τύχη της. Αλλά την έβλεπαν σαν μια εταιρεία που δεν θα έπρεπε να έχει δυναμική. Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε δεν είναι ούτε του Καχριμάνη, ούτε της πλειοψηφίας. Είναι η επιχείρηση της Περιφέρειας Ηπείρου. Όσο θα είμαι Περιφερειάρχης Ηπείρου θα αγωνιστώ οι εταιρείες ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. να είναι μια εταιρεία για το συμφέρον της Ηπείρου», είπε χαρακτηριστικά.