Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Διαφημιστική Εταιρεία στην Ηγουμενίτσα ζητά Γραφίστα

Η Plus+ Διαφημιστική, επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα του δημιουργικού τμήματος της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική επεξεργασία και σελιδοποίηση περιοδικών, τη δημιουργία μακετών, καθώς και για την επιμέλεια σχεδίαση εταιρικού επικοινωνιακού υλικού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής Γραφικών Τεχνών να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε δημιουργικό τμήμα, άριστη γνώση σελιδοποίησης περιοδικών εκδόσεων, άριστη γνώση InDesign, Illustrator,Photoshop, σε περιβάλλον Pc &Mac, δημιουργική ικανότητα, καλλιτεχνικήάποψη, φαντασία και καλή γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό λόγο).Ως επιθητά προσόντα θα εκτιμηθούν η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο του Graphic Design και η καλή γνώση Flash &CorelDraw. Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σταθερή απασχόληση (μισθωτή σχέση εργασίας) με πλήρη ασφάλιση IKA, νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας. Όσοι ενδιαφέρεστε να στείλετε το βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από πλήρες portfolio, στην διεύθυνση:Plus+ διαφημιστική, Σουλίου 22, 461 00 - Ηγουμενίτσα ή στο info@plus-graphics.gr