Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ:«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»


Ο Δήμος Ζίτσας και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΙΣ διοργανώνουν:Εεκδήλωση Δικτύωσης και Ενημέρωσης Τοπικού πληθυσμού καθώς και Κοινωνικών και Ιδιωτικών Φορέων στο Δήμο Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων για την παρουσίαση του έργου: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», που θα πραγματοποιηθεί:την Δευτέρα 08 Απριλίου 2013 & ώρα 18:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.K. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας.Η εκδήλωση επιδιώκει:Την ενημέρωση και ενεργοποίηση των Φορέων και των δυνητικά ωφελούμενων ανέργων της περιοχής, για τις δράσεις του προγράμματος, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την επιλογή ανέργων που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές έχουν εγκριθεί.Απώτερος στόχος η προετοιμασία και προώθηση των ωφελούμενων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, για απασχόληση σε επιχειρήσεις αλλά και στην αυτοαπασχόληση, είτε ατομικά είτε μέσα από το νέο Θεσμό των «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων».