Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Απαγόρευση αλιείας στη Λίμνη ΠαμβώτιδαΜε απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης και προκειμένου να προστατευθεί η αναπαραγωγή των ψαριών, από το Σάββατο 20 Απριλίου και μέχρι την 31η Μαΐου 2013, απαγορεύεται η διενέργεια της αλιείας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Παμβώτιδα και στις γύρω τάφρους, σε όλες τις τοποθεσίες των παραλιμνίων περιοχών και της Νήσου από 20 Απριλίου 2013 έως 31 Μαΐου 2013. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στις απαγορεύσεις περιλαμβάνεται και η ερασιτεχνική αλιεία που διενεργείται στην παραλίμνια περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων με άγκιστρα, η οποία επιφέρει μεγάλες επιπτώσεις στην αναπαραγωγή των ψαριών.Επίσης από 20 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013, απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο και μέσο στις περιοχές των καλαμώνων και βάλτου της λίμνης Παμβώτιδας, οι οποίοι θεωρούνται φυσικοί βιότοποι αναπαραγωγής των ψαριών.Υπεύθυνες αρχές για την τήρηση της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και όλες οι Ανακριτές Αρχές. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, στη Γενική Διεύθυνση Δασών κα Αγροτ. Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Δήμο Ιωαννιτών, στα Αστυνομικά τμήματα Ιωαννίνων και Κατσικά, κ.α.