Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία

Το Σάββατο 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στους Αγίους Σαράντα η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου με ημερήσια διάταξη θέματα σχετικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.Πριν από τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία το Προεδρείο της Οργάνωσης, το οποίο και διαμόρφωσε την σχετική τελική πρόταση που παρουσιάστηκε προς έγκριση στο Γενικό Συμβούλιο.Κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασίλης Μπολάνος ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη με τη μέχρι τώρα δράση και κινήσεις της Ομόνοιας με στόχο την ενότητα και τη μεγιστοποίηση των δυνάμεων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Ο κ. Μπολάνος διάβασε ενώπιον του ΓΣ και την τελευταία επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του κόμματος ΕΕΕΜ (ΜEGA), στην οποία και παραθέτει τις προτάσεις της Ομόνοιας: κοινό ψηφοδέλτιο των δυο φορέων υπό τη σημαία του ΚΕΑΔ και δεύτερη θέση σε κάθε περιφέρεια, συναπόφαση μετά τις εκλογές για τη βελτίωση των θέσεων και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στα θέματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και εφόσον είναι επιθυμητό από την πλευρά του ΕΕΕΜ (ΜEGA), συγχώνευση των οργανωτικών δομών των δυο φορέων.Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ έκανε γενικά λόγο για τις προεκλογικές εξελίξεις και ισορροπίες στην κεντρική πολιτική σκηνή και ενημέρωσε λεπτομερειακά για τις μέχρι τώρα κινήσεις του ΚΕΑΔ καθώς και τις πιθανές συμμαχίες και σενάρια καθόδου στις εκλογές της 23ης Ιουνίου.Λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις, το γενικότερο κλίμα και τις προσδοκίες για την εξεύρεση μιας λύσης ενότητας και μεγιστοποίησης της ψήφου, το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε το τελικό κείμενο προτάσεων του Προεδρείου:
-Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο Ομόνοιας και ΚΕΑΔ να συναποφασίσουν σχετικά με τις συμμαχίες και την κατάρτιση της λίστας υποψηφίων,
-Εάν το ΕΕΕΜ (ΜEGA) απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ομόνοιας, η δεύτερη θέση σε όλες τις περιφέρεις θα ανήκει στο τελευταίο,
-Ορίζονται οι συντονιστικές επιτροπές, την ευθύνη του συντονισμού έχουν οι υποψήφιοι από κοινού με τους έπαρχους και σε άμεση συνεργασία με τα κατά τόπους μέλη του Γενικού Συμβουλίου,
Η απόφαση για τις συνεργασίες είναι καθαρά προεκλογική και όχι μετεκλογική.