Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει σήμερα,η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης.Στη συνεδρίαση π΄ροκειται να συζητηθεί η Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».