Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

«Συνήγορος του Πολίτη»-Συνολική μελέτη για Κενάν Μεσσαρέ-Βογιάννου

Την εκπόνηση μιας συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα αθροιστικά αποτελέσματα της κατασκευής και λειτουργίας του έργου του «μικρού δακτυλίου» της πόλης των Ιωαννίνων (Κενάν Μεσσαρέ- Βογιάννου), προτείνει προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Ιωαννιτών ο Συνήγορος του Πολίτη.Στη μελέτη αυτή, ο «Συνήγορος» συνιστά να συμπεριληφθούν πέραν των έργων που υπολείπονται και εκείνα που ήδη έχουν κατασκευαστεί. Για την Κενάν Μεσσαρέ ο «Συνήγορος» επαναλαμβάνει ότι κατά την εκτίμησή του στερείται νομιμότητας η διαδικασία απαλλαγής από εκπόνηση ΜΠΕ και ΕΠΟ, για δε την Βογιάννου, αναφέρει ότι η Μ.Π.Ε. εγκρίθηκε μετά την ανάθεση της κατασκευής της από Δήμο Ιωαννιτών το Δεκέμβριο του 2011.