Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας

Στην κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα που διέρχεται παραπλεύρως από το Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζημιές που έχουν προκληθεί από θεομηνίες, προχωρά η Περιφέρεια, δια της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε ανάδοχο του έργου (προϋπολογισμού 66.000 ευρώ) τον κ. Χρήστο Ράπτη.