Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Δεν μεταφέρεται η Πρωτομαγιά για το δημόσιο

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.