Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Σύμφωνη Γνώμη Ε.Δ.Α. Περιφέρειας για την προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας από το Δήμο Ιωαννιτών

Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα τεύχη δημοπράτησης δύο πράξεων που αφορούν τον Εξοπλισμό καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών, διατυπώνει με έγγραφά του προς το Δήμο Ιωαννιτών, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η πρώτη πράξη αφορά την προμήθεια απορριμματοδεκτών και είναι προϋπολογισμού 1.293.960 ευρώ και η δεύτερη την προμήθεια οχημάτων με προϋπολογισμό 1.758.900 ευρώ.