Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων Νομού Ιωαννίνων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π&Δ Εκπ/σης Ηπείρου, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. Ηπείρου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων, η Σχολική Σύμβουλος 9ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, συνδιοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Διδακτικές Θεωρήσεις στο Ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο», στις 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30΄ έως 13:30΄.Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Παλαιά Σφαγεία».Κύριος εισηγητής θα είναι ο Λέκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Φύκαρης και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τους Σχολικούς Συμβούλους.Την ημερίδα θα παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Νομού Ιωαννίνων και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που διδάσκουν την ημέρα αυτή στα συγκεκριμένα σχολεία.