Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από το Δήμο Άρτας


Από το Γραφείο της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, κυρίας Β. Βασιλάκη-Μητρογιώργου, ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας- Πολιτικών Ισότητας των φύλων σύμφωνα με την αριθμ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414Τεύχος Β΄) ΚΥΑ , καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους ,του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε., προτίθεται να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της χώρας για το έτος 2013.Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Αρταίων (ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ- ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ) παρακαλούνται όπως προσέλθουν στα ΚΕΠ της περιοχής τους ,για τις αιτήσεις τους.Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Άρτας θα απευθύνονται στο Δήμο Αρταίων -Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την Αστυνομική τους Ταυτότητα , και το ΑΦΜ τους.Η κατάθεση των αιτήσεων αρχίζει από 8-4-2013 έως και 15-5-2013.Πληροφορίες: Παζάρα Ολυμπία Τηλέφωνο:2681362239 Μάρκου Άννα : 2681362240