Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Τα Υδροπλάνα επιστρέφουν σε όλη την Ελλάδα πλην... Ηπείρου!!!

Ξανά πιάστηκε στον ύπνο η Περιφέρεια Ηπείρου

Έτοιμο είναι από το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών το θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των υδροπλάνων στη χώρα μας γεγονός που θα επιτρέψει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από εγχώριους και ξένους επιχειρηματίες. Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και άνθρωποι του τουρισμού, η επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων θα απαλλάξει νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας από τεράστια και χρόνια προβλήματα, ενώ δικτυώνοντας και φέρνοντας κοντά τουριστικούς προορισμούς θα τονώσει σημαντικά το τουριστικό ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα. Για να είμαστε σαφείς όμως, σε ολόκληρη τη χώρα πλην Ηπείρου,αφού η εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια έχει ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δραστηριοποίηση των υδροπλάνων σε πολλές περιοχές της χώρας εκτός από τη δική μας. Λέτε να μη το πήραν χαμπάρι έγκαιρα εκεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ή μήπως είμαστε κομπλέ φέτος και δε θέλουμε άλλους τουρίστες; Επικεφαλής στο σημείο εκκίνησης για τις νέες αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, οπότε εμείς εδώ στην Ήπειρο θα τους κοιτάμε από μακρυά. Υδροπλάνα θα πηγαινοέρχονται σε Κέρκυρα και Παξούς, όχι όμως σε προορισμούς της Ηπείρου. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ιδιώτες, εταιρείες, δήμοι,περιφέρειες, ενώσεις προσώπων, αλλά και το Δημόσιο θα μπορούν να δημιουργούν και να λειτουργούν υδατοδρόμια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται μια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Μεταφορών ως η μόνη αρμόδια να παραλαμβάνει τις αιτήσεις (κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από παράβολο 2.500 ευρώ) και τον τεχνικό φάκελο κάθε ενδιαφερομένου να δημιουργήσει - λειτουργήσει υδατοδρόμια. Αυτή θα είναι η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (ΔΠΣΑΑΑ), η οποία θα υποχρεούται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να λαμβάνει τις απαραίτητες εγκρίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα υδατοδρόμια θα μπορούν να κατασκευάζονται ακόμη και με ΣΔΙΤ ή με Fast Track, ενώ θεσπίζεται η χρήση των «υδάτινων πεδίων» (δεν θα απαιτείται άδεια) για τις έκτακτες -τουριστικές πτήσεις εκτός υδατοδρομίων. Στην περίπτωση αυτή, την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του καταλληλότερου - ασφαλέστερου σημείου προσθαλάσσωσης θα έχει πλέον ο πιλότος του υδροπλάνου σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές Αρχές. Λέτε τώρα που τους το... "σφυρίξαμε" να πάρουν μπροστά; Για να δούμε...