Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Λειτουργία Μαστογράφου στο Νοσοκομείο Άρτας

Από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γραφείο Διοικητή, ανακοινώνεται ότι από 2-4-2013 τίθεται σε λειτουργία ο Ψηφιακός Μαστογράφος του Γ.Ν.Άρτας. Η εξέταση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2681361202 και2681361534.