Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Απάντηση στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Ιωαννιτών πληροφορήθηκε με έκπληξη την ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, που έρχεται σε αντίθεση με τη θετική εισήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου και την τελική αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας – Ηπείρου, για τις εργασίες που εκτελούνται πίσω από το ανάχωμα Αμφιθέας.Βασικό αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος ήταν η αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη συγκεκριμένη εργασία. Μετά από τη συγκέντρωση μελετών, επιτόπιων ελέγχων, αξιολογήσεων και εγγράφων τα οποία για πρώτη ζητούνται πανελλαδικά για καθαρισμό καλαμώνα (ζιζανίων φραγμίτη), αλλά και την θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε έκδοση των σχετικών αδειών για την εκτέλεση του έργου.Η Διοίκηση του Συλλόγου μπορεί να έχει τις δικές της απόψεις και να τις υπερασπίζεται όμως δεν μπορεί ούτε να τις επιβάλλει και πολύ περισσότερο δεν έχει δικαίωμα να εκτοξεύει απειλές ειδικά εναντίον υπαλλήλων που κάνουν τη δουλειά τους.