Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Στάσεις εργασίας στις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση μας συμμετέχει στις τρίωρες στάσεις εργασίας της Ο.Σ.Υ.Ε., την Πέμπτη 11 Απριλίου και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται από τις 8π.μ. έως τις 11π.μ. και από τις 3μ.μ. έως τις 6μ.μ..Κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας δεν θα πραγματοποιούνται :
-Επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων
-Επισκεπτήρια συνηγόρων
-Παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων
-Αποφυλακίσεις, προσαγωγές για την διασφάλιση του χρόνου παράτασης της προφυλακίσεως (6μηνο και 12μηνο) όπως και μεταγωγές προς και από νοσηλευτικά ιδρύματα και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες του καταστήματος κράτησης θα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό το σύνολο του προσωπικού θα εργασθεί για λόγους ασφάλειας στις εσωτερικές εργασίες.
Διαμαρτυρόμαστε :
Για την εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας μας, η οποία στην υπάρχουσα χρονική συγκυρία ισοδυναμεί με απόφαση εξόντωσής μας.Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με τις ιδιαίτερες, επίπονες, επικίνδυνες, ανθυγιεινές και ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας μας οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από πληθώρα νομοθετικών διατάξεων στην Ελληνική νομοθεσία, από Ευρωπαϊκές οδηγίες και συστάσεις, κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και από επιστημονικές μελέτες.Ακόμα και με την τελευταία αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας σε όλη τη δημόσια διοίκηση (Ν.3979/2011, άρθρο 41) ο χώρος μας εξαιρέθηκε, γεγονός που τονίζεται και στην γνωμοδότηση υπ’ αριθμ 46697/5-6-2012 του κ. Χρήστου Γεραρή, τέως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ