Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Σε ισχύ η Κ.Υ.Α. για τα νέα τέλη ελέγχου οχημάτων στα Δημόσια ΚΤΕΟ

Από το Γραφείο του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών – Επικοινωνιών κ. Γιάννη Κατέρη ανακοινώθηκε ότι τέθηκε σε ισχύ η νέα Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης για τα μειωμένα τέλη διενέργειας περιοδικού ελέγχου στα Δημόσια ΚΤΕΟ.Με την ίδια Κ.Υ.Α. καθιερώνονται εκπτώσεις για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσκομίζουν προς έλεγχο μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων των οποίων είναι κύριοι.Συγκεκριμένα για δέκα μέχρι 50 οχήματα η έκπτωση είναι 10% και για περισσότερα το ποσό μείωσης διπλασιάζεται. Επίσης οι τιμές μειώνονται κατά 25% για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του ΟΑΕΔ και κατά 15% για οχήματα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.Σημειώνεται ότι έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν τα Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και προχωρούν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των άλλων δύο (Πρέβεζας και Άρτας).