Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Στη Τερνα Ενεργειακή το έργο αποκατάστασης της κατολίσθησης περιοχής γέφυρας Δέσπως

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του έργου προαίρεσης «Αποκατάσταση της κατολίσθησης περιοχής γέφυρας Δέσπως της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, βελτίωση στο τμήμα Καρτέρι – Γερακάρι – Πάργα» στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 2.581.512,27 € (με ΦΠΑ).Το έργο της προαίρεσης ακολουθεί τη βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και η οποία συνήφθη κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η συμβασιοποίηση του έργου προαίρεσης έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.