Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Συνάντηση Μιχ.Κασσή με τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Κασσής ως μέλος της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, συναντήθηκε την Πέμπτη το Μεσημέρι με Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία καταβολής των ενισχύσεων στους αγρότες.Συγκεκριμένα υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Διοικητή πως το αργότερο μέχρι το Πάσχα θα καταβληθούν ενισχύσεις για το 2012 που ξεπερνούν τα 100 εκατ. Ευρώ.Οι ενισχύσεις που θα καταβληθούν αφορούν: την ενιαία ενίσχυση,την στρεμματική ενίσχυση βάμβακος (περίπου 9 εκ. ευρώ), την πρόσθετη ενίσχυση σύμφωνα με το άρ. 68 Καν.(ΕΚ) 73/2009 Μέτρο 5 για αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα Αιγοπρόβειου κρέατος (26,4 εκ. ευρώ), την πρόσθετη ενίσχυση σύμφωνα με το άρ.68 Καν.(ΕΚ) 73/2009 Μέτρο 4 για αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες (11εκ. ευρώ),την πρόσθετη ενίσχυση σύμφωνα με το άρ.68 Καν.(ΕΚ) 73/2009 Μέτρο 3 για αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς του βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής (2,6 εκ. ευρώ), την πρόσθετη ενίσχυση σύμφωνα με το άρ.68 Καν.(ΕΚ) 73/2009 Μέτρο 2 για βελτίωση της ποιότητας σκληρού σίτου (28 εκ. ευρώ), την ενίσχυση για ελαιώνες ΜΝΑ στο πλαίσιο στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους (10 εκ. ευρώ), την ενίσχυση για το κριθάρι Λήμνου στο πλαίσιο στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους (500.000 ευρώ), τις εκκρεμότητες πληρωμών έτους αιτήσεων 2008,τις εκκρεμότητες πληρωμών έτους αιτήσεων 2009 και τέλος εκκρεμότητες πληρωμής ήσσονος σημασίας ενίσχυση στους πτηνοτρόφους (de minimis).Ο κ. Κασσής αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για την στήριξη των αγροτών, έστω και αν καθυστέρησε επί μακρόν, ζήτησε «την επιτάχυνση των υπολοίπων καταβολών και ενισχύσεων που προγραμματίζονται για μετά το Πάσχα για τις εκκρεμότητες πληρωμών των αιτήσεων του 2010 και 2011, την εξισωτική αποζημίωση και την deminimis ενίσχυση στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Πόσο μάλλον όταν ο Νομός Ιωαννίνων βασίζεται οικονομικά στην πρωτογενή παράγωγη. Έχουμε υποχρέωση να διευκολύνουμε τους αγρότες, γιατί έτσι στηρίζουμε την τοπική οικονομία και κοινωνία».