Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Νέα τοποτηρητής της Καναδικής Πρεσβείας στην Ήπειρο

Η Καναδική πρεσβεία διαθέτει ένα δίκτυο τοποτηρητών (wardens), το οποίο αποσκοπεί στην διευκόλυνση μεταξύ της Πρεσβείας και των Καναδών Πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.Ο ρόλος του τοποτηρητή κάθε περιοχής, ο οποίος δρα εθελοντικά, είναι η διαβίβαση πληροφοριών και συστάσεων από την Πρεσβεία προς εσάς. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο υπεύθυνος αυτός λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος κρίκος εφόσον δεν είστε σε θέση να επικοινωνήσετε απευθείας με την Πρεσβεία.Για κάθε περιοχή υπάρχει ένα εξουσιοδοτημένο άτομο. Για την περιοχή της Ηπείρου είναι η κα Αθηνά Μαγδαληνού (Τηλ. Επικοινωνίας: 6944464325).Σας παρακαλούμε για την δημοσίευση του δελτίου, για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των Ελληνοκαναδών συμπολιτών μας.