Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Ζητούνται Συνεργάτες-Επιχειρηματίες για πρατήρια της AVIN στα Γιάννενα

Με απαιτούμενο κεφάλαιο: €20.000-€40.000

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh Service Management GmbH, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Το δίκτυο των Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων της AVIN αναπτύσσεται και ζητεί Συνεργάτες-Επιχειρηματίες για τη διαχείρισή τους στα Ιωάννινα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών και βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν ο Τίτλος Σπουδών, η Γνώση Αγγλικών και η εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινοθ δυναμικού. Όσοι διαθέτουν όρεξη αλλά και χρήμα (€20.000-€40.000) να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω fax στον αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α.,Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010.