Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ - Μέχρι τις 2:00 σήμερα οι αιτήσεις των αδιόριστων εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία

Λήγει σήμερα στις 2.00 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων αδιόριστων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02 και ΠΕ06 οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων όπως και αυτές της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της χώρας, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι θα δέχεται τις σχετικές αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο Νομό Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν επτά (7) Σ.Κ.Ε.Δ, στα Δολιανά, την Ελεούσα, το 1ο Γυμνάσιο Ανατολής, το 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, το Γυμνάσιο Κόνιτσας, και το Γυμνάσιο Χρυσοβίτσας. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία ανά ειδικότητα και Σχολικό Κέντρο.