Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Πρόσληψη 107 Σχολικών Καθαριστριών στο δήμο Ιωαννιτών!

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ιωαννιτών ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου εκατόν επτά (107) καθαριστριών σχολικών κτιρίων. Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δέκα (10) μήνες και το κόστος της συγκεκριμένης απασχόλησης θα καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες και θα κατανέμονται με απόφαση Υπουργού, κατ' αναλογία στο δήμο.