Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

10.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ σε νέους επιχειρηματίεςΜε ένα νέο πρόγραμμα θα στηρίξει ο ΟΑΕΔ την επιχειρηματικότητα των νέων, κόντρα στην ύφεση και την ανεργία. Γι' αυτό και μέσα στον Μάϊο θα τρέξει μια δράση με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Αφορά νέους επιχειρηματίες στον τομέα ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων στους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Πρόκειται για νέους έως 35 ετών που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, με τη διάρκεια της επιχορήγησης των δικαιούχων να ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ.