Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια

Την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) για την υλοποίηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ.