Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Σύμφωνη Γνώμη Περιφέρειας για τα Τοπικά Σχέδια Δράσης Απασχόλησης σε Θεσπρωτία - ΄Αρτα

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (υπό προϋποθέσεις), για τη σύμβαση και τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στη Θεσπρωτία», προϋπολογισμού 372.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Α.Σ. «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη».Επίσης, με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (με προϋποθέσεις) της Ε.Δ.Α. για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας», προϋπολογισμού 133.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι η Α.Σ. «ΑΡΤΤΑΑ».