Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ποια είναι τα κίνητρα εξουσίας αλλά και οικονομικού οφέλους;

Είναι άραγε «παλιόξυλα» ή όχι αυτά που κόβονται σε έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων στην τάφρο Λαψίστας;-Το Δασαρχείο παρενέβη για την προστασία του δασικού πλούτου

Η  εφημερίδα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» με το κύριο πρωτοσέλιδό της (στο φύλο της 23-24 Μαρτίου 2013) βάζει σοβαρά ερωτήματα για ένα θέμα που ήδη βρίσκεται στον εισαγγελέα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πρόκειται για «πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται κίνητρα εξουσίας αλλά και οικονομικού οφέλους» σημειώνοντας πως «τόνοι και τόνοι ξύλου από τις τάφρους έχουν διακινηθεί ήδη χωρίς τα νόμιμα έγγραφα».Τα ξύλα που κόπηκαν φέρεται να κατέληξαν σε εργοστάσιο παραγωγής πέλετ στα Γρεβενά, την ώρα που η ξυλεία φέτος απέκτησε μεγάλη ζήτηση, λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. Το Δασαρχείο από την πλευρά του έχει απαντήσει με μηνύσεις.Η Περιφέρεια Ηπείρου» τα έχει χαρακτηρίσει «παλιόξυλα», ενώ ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Πλιάκος, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κοντά στο έργο.

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Λαψίστας και τα 5.000 €
Αρχικά πάντα κατά την εφημερίδα εκεί που ο ΤΟΕΒ θα πλήρωνε (με έργο) τον εργολάβο, τώρα ο εργολάβος θα πληρώσει τον ΤΟΕΒ.Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Λαψίστας κ. Χαράλαμπος Παππάς αναφέρει ως «Κάναμε συμφωνία να μας δώσει ο εργολάβος 5.000 ευρώ» και στο σημείο αυτό η εφημερίδα έχει την απορία «Τα ξύλα πια δεν είναι… παλιόξυλα ;» αφού πάντα κατά τον κ. Χαρ. Παππά η αρχική συμφωνία με τον εργολάβο ήταν άλλη και συγκεκριμένα: Ο εργολάβος θα έκοβε και θα διαχειριζόταν την ξυλεία και ο ΤΟΕΒ θα επιδιόρθωνε κάποιες ζημιές που έχουν γίνει σε μάντρα του εργολάβου, κοντά στον κάμπο της Λαψίστας, εξαιτίας κάποιων εργασιών του ΤΟΕΒ.Σύμφωνα με εκτιμήσεις γνωριζόντων, στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Λαψίστας η έκταση που θα καθαριστεί εκτιμάται ότι είναι εκατοντάδες στρέμματα, αφού το μήκος της τάφρου είναι περί τα 17 km με αρκετές παράπλευρες τάφρους και περί τα 20 μ. πρανή (ΦΩΤΟ).Εκτίμηση περί του αν η αξία της ξυλείας (Λεύκες και Ιτιές) είναι της τάξης των 5.000 €, μικρότερη ή μεγαλύτερη και πόσο δεν έκανε η έγκυρη εφημερίδα. Ούτε επίσης άν και πόσο από το έργο εκτελείται ενδεχομένως με μηχανήματα του εργολάβου και πόσο με την τσάπα της Περιφέρειας δίνει η εφημεριδα.Ακόμη δεν ξεκαθαρίζεται από το δημοσίευμα τι είδους σύμβαση υπέγραψε ο εργολάβος, τι προέβλεπε αυτή αρχικά και πως τροποποιήθηκε ακολούθως ώστε να προκύψει το ποσόν των 5.000 €.Πάντως κατά την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 3-5/10/2012 «Οι δύο ΤΟΕΒ μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου που ασκεί τον εποπτικό ρόλο, διαθέτοντας και τον σχετικό εξοπλισμό, υλοποιούν…»


Η κοπή των ξύλων
Ο κ. Μιχ. Πλιάκος από πλευράς Περιφέρειας και ο κ. Χαρ. Παππάς από πλευράς ΤΟΕΒ Λαψίστας έχουν εξαιρετική συνεργασία για το συγκεκριμένο έργο.Στο έργο της κοπής των ξύλων που βρίσκονται στις τάφρους χρησιμοποιείται και η τσάπα της Περιφέρειας (όπως αναφέρει στη λεζάντα της φωτογραφίας) το ειδικό μηχάνημα με τους πολύ μεγάλους βραχίονες, ενώ «η Περιφέρεια Ηπείρου που ασκεί τον εποπτικό ρόλο, διαθέτοντας και τον σχετικό εξοπλισμό» κατά την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (3/10/2012) παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την διαδικασία της κοπής και απομάκρυνσης των ξύλων με τον κ. Μιχάλη Πλιάκο που είναι εντεταλμένος για θέματα σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.Ο καθαρισμός της τάφρου κρίθηκε αναγκαίος επειδή έχει ίσως και πάνω από 20 χρόνια να καθαριστεί σχετικά. Και ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Λαψίστας κ. Χαράλαμπος Παππάς μεταξύ άλλων είχε δηλώσει «Δυστυχώς το Δασαρχείο στέκεται στο γράμμα του νόμου και κλείνει τα μάτια στην πραγματική ανάγκη», αφού όπως είπε ο ίδιος το Δασαρχείο παρενέβη με την αιτιολογία της προστασίας του δασικού πλούτου.

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζίτσας
Αναμενόμενο είναι η Αντιδήμαρχος για τα Οικονομικά και Αγροτικά θέματα του Δήμου Ζίτσας κ. Αλεξούδη – Γκαβρέση, η οποία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα θέματα αρμοδιότητάς της, αφού πρώτα ενημερωθεί η ίδια ακολούθως να ενημερώσει για το θέμα αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, το οποίο και έχει την αρμοδιότητα έγκρισης του προϋπολογισμού και του απολογισμού του τοπικού ΤΟΕΒ Λαψίστας που εδρεύει στην Ελεούσα, του οποίου σύμφωνα με το Νόμο ο Δήμος Ζίτσας έχει την εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ι,η του Ν.3463/2006 που αναφέρει : «3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.». Ο Δήμος Ζίτσας στις 21/2/2013 ενέκρινε τον προϋπολογισμό ύψους 872.730 € του ΤΟΕΒ Λαψίστας (2013).Σημειώνεται ότι όπως προαναφέρθηκε το θέμα ήδη βρίσκεται στον εισαγγελέα τόσο σύμφωνα με την εφημερίδα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» μετά από μηνύσεις του Δασαρχείου, όσο και σύμφωνα με την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

zitsagate