Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΑΡΤΑ: Ενημέρωση από τη Δημ. Αστυνομία για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων

Από τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Άρτας σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους και τη χρήση αυτών για το έτος 2013 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Εν όψει του έτους 2013, σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που προτίθεστε να κάνετε χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής Άδειας.Οι όποιες ενέργειες σας θα πρέπει να έχουν καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2013.Για τη σχετική αίτηση προς το Γραφείο Εσόδων θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:
1.Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
2.Φωτοτυπία τυχόν αδείας κοινοχρήστου χώρου προηγούμενου έτους.
3.Ταμειακή Απόδειξη του καταστήματος στην οποία φαίνεται το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
4.Δημοτική Ενημερότητα (τυχόν οφειλές προς το Δήμο)
5.Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να επαναφέρετε τον Κοινόχρηστο Χώρο στην αρχική του μορφή μέχρι την έκδοση της άδειας. Στην αντίθετη περίπτωση τυχόν παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχων από την Υπηρεσία μας, πριν την καταληκτική ημερομηνία θα βεβαιωθούν στην οικονομική υπηρεσία.Επίσης, σε περίπτωση που έχει συντελεστεί στο Κατάστημα οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με την αρχική του αδειοδότηση (π.χ. αλλαγές, στους αρχικούς υγειονομικούς όρους λειτουργίας, στον αριθμό τραπεζοκαθισμάτων, πολεοδομικής φύσης), καθώς και για την έκδοση της ετήσιας Άδειας Μουσικής, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Καταστημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
•26810 75555 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, κ Παππά Χρήστο
•26813 62273 Γραφείο Εσόδων, κα Κόντου Ερμιόνη
•26813 62287 Γραφείο Καταστημάτων, κα Παλιούρα Ζωή