Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Σεμινάριο Υγειονομικής Εκπαίδευσης του προσωπικού Μαγειρείου και Βοηθητικών Εργασιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής « Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» πραγματοποίησε Σεμινάριο Υγειονομικής Εκπαίδευσης του προσωπικού Μαγειρείου και Βοηθητικών Εργασιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με θέμα:«Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Παλιά Σφαγεία. ισηγητής της εκδήλωσης αυτής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σύμβουλος- Επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας.