Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Επιστολή Τρ.Αλμπάνη προς τον Υπουργό Παιδείας

Μια  Επιστολή της οποίας το περιεχόμενο δεν κοινηποιήθηκε στον Τύπο και σας παρουσιάζουμε σήμερα, απέστειλε ο πρύτανης του τοπικού ΑΕΙΤραντάφυλλος Αλμπάνης προς τον υπουργό Παιδείας Κων/νο Αρβανιτόπουλο. Με αυτή, ο κ. Αλμπάνης γνωστοποιεί στον κ. Αρβανιτόπουλο τις αποφάσεις της υπ' αριθμ. 993/2/11-3-2013 Συνεδρίας της Συγκλήτου και ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και ταυτόχρονα νασυμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο οι αντιπρυτάνεις. Αναλυτικά λοιπόν, η Επιστολή Αλμπάνη αναφέρει τα εξής: Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Σας πληροφορούμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ.993/2/11-3-2013, έχοντας υπόψη της σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που έχουν προκύψει στο Πανεπιστήμιό μας, αποφάσισε να σας παρακαλέσει, για τους λόγους που αναφέρονται ενδεικτικά και αναλυτικότερα στο συνημμένο
απόσπασμα πρακτικών της ως άνω Συνεδρίας, να προβείτε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε:
1. Να ενεργοποιηθεί ξανά θεσμικά το Πρυτανικό Συμβούλιο.
2. Οι Αντιπρυτάνεις με τις νέες αρμοδιότητές τους να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο, με τη σημείωση ότι οι προβλέψεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012 και ισχύουν για τα ζητήματα αυτά, πέραν των σοβαρών προβλημάτων δυσλειτουργίας, που
αναφέρθηκαν, δημιουργούν και θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
Εσωτερική διανομή Με τιμή
-Προϊστάμενο Γραμματείας
-Γραμματεία Συγκλήτου
Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ"